O firmie


Architekt S.C. Pracownia Projektowa
to spółka powstała w 1994 roku
z połączenia działalności prywatnej
Juliusza Modlingera i Marka Wołyńca
prowadzonej od 1989 roku.

Filozofia projektantów opiera się na łączeniu
szacunku dla tradycji z poszukiwaniem
nowoczesnych technologii.

Firma zajmuje się w głównej mierze projektowaniem
budynków użyteczności publicznej oraz zespołów
mieszkalno-usługowych.

Zakres działalności:
1. Przygotowanie inwestycji:
-wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowanie terenu,
-badania gruntu,
-aktualizacja map geodezyjnych,
-inwentaryzacje budowlane,
-orzeczenia techniczne.

2. Dokumentacja techniczna wielobranżowa:
-projekty koncepcyjne architektoniczno-urbanistyczne,
-projety budowlane,
-projekty wykonawcze,
-projekty wnętrz.

3. Techniczny nadzór autorski nad realizacją projektu.
4. Sprawdzanie i koordynacja dokumentacji.
© Architekt S.C. 2011