Klasztor

Nazwa: Remont i rekompozycja (rozbudowa) budynku klasztornego Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame
Inwestor: Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
Lokalizacja: Wroc³aw, ul. ¦w. Marcina 12
Zakres: Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy

wróæ
© Architekt S.C. 2011