ul.Objazdowa

Nazwa obiektu: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
Inwestor: Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Lokalizacja: Wrocław, ul. Objazdowa 40
Powierzchnia: 2 700 m2
Kubatura: 11 700 m3
Zakres: Kompletny projekt budowlano-wykonawczy

wróæ
© Architekt S.C. 2011