Arcus

Nazwa: Adaptacja DS "Arcus" na budynek Instytutu Zoologii Uniwersytetu Wroc³awskiego
Lokalizacja: ul.Przybyszewskiego 63/77 Wroc³aw
Inwestor: Uniwersytet Wroc³awski Pl. Uniwersytecki 1, Wroc³aw
Powierzchnia: 1 030 m2
Kubatura: 3 500 m3
Okres realizacji: 07.1999-03.2003

wróæ
© Architekt S.C. 2011