Ciepła

Nazwa obiektu:Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy
Lokalizacja: ul. Ciepła 9-11, Wrocław
Inwestor: WPBM "Mój Dom" Wrocław ul. Powstańców ¦l±skich 95
Powierzchnia: 5 700 m2
Kubatura: 25 000 m3
Okres realizacji: 01.1998-02.2002

wróć
© Architekt S.C. 2011