Godebskiego

Nazwa obiektu:Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy
Lokalizacja: ul. Godebskiego 2-4, Wrocław
Inwestor: WPBM "Mój Dom" S.A. Wrocław ul. Powstańców ¦l±skich 95
Powierzchnia: 2 000 m2
Kubatura: 8 000 m3
Okres realizacji: 1998-1999

wróć
© Architekt S.C. 2011