Informatyka

Nazwa obiektu: Instytut Informatyki Uniwersytetu Wroc³awskiego
Lokalizacja: ul. Joliot-Curie, Wroc³aw
Inwestor: Uniwersytet Wroc³awski Pl. Uniwersytecki 1, Wroc³aw
Powierzchnia: 10 406 m2
Kubatura: 48 850 m3
Okres realizacji: 09.2000-04.2006

wróæ
© Architekt S.C. 2011