¦wieradów

Nazwa obiektu:Stacja Edukacji Ekologicznej
Lokalizacja: ul. Izerska 15, ¦wieradów Zdrój
Inwestor: Fundacja Wolnych Inicjatyw Gospodarczych Wroc³aw ul.Skwierzyńska 34a
Powierzchnia: 690 m2
Kubatura: 2 500 m3
Okres realizacji: 1997-1998

wróę
© Architekt S.C. 2011