Zaporoska

Nazwa obiektu:Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy
Lokalizacja: ul. Zaporoska-Skwierzyńska, Wrocław
Inwestor: SM "Budowlani" Wrocław ul. Komuny Paryskiej 15
Powierzchnia: 9 950 m2
Kubatura: 53 250 m3
Okres realizacji: 02.1998-01.2001

wróæ
© Architekt S.C. 2011